skip to Main Content
Vischnaunca Tujetsch, Via Alpsu 62, 7188 Sedrun 081 920 47 80 info@tujetsch.ch

Cartas dil di dalla vischnaunca

La vischnaunca da Tujetsch porscha als habitonts sco era a persunas d’ordeifer abonnaments generals (carta dil di dalla vischnaunca) per la 2. classa. Aschia promova ella activamein il traffic public. Cun la carta dil di eis ei pusseivel da viagiar sin tut las rutas dalla VFF (SBB), cun autos da posta, cun viafiers privatas concessiunadas, cul traffic local els marcaus sco era cun ils biars menaschis da navigaziun en Svizra. Tier autocars e funicularas privatas vegn ei concediu parzialmein reducziuns.

Reservaziuns vegnan pridas encunter sil pli baul 4 meins avon il datum da viagiar. Empustaziuns prendein nus encunter per telefon, al spurtegl ed electronicamein via internet. Las empustaziuns dallas cartas ein definitivas e san buca vegnir scumiadas ora ed era buca returnadas. Cartas dil di empustadas e buca retratgas ston vegnir pagadas cun il prezi cumplein.

Ellas cuostan frs. 45.- tier la retratga al spurtegl e frs. 45.- + frs. 5.- spesas tier la spediziun cun posta. Informaziun: Administraziun communala Tujetsch, Tel. 081 920 47 80.

Uras da spurtegl
Gliendisdis – gievgia 10.00 – 12.00 / 16.00 – 17.00 uras
Venderdis 10.00 – 12.00 uras

Back To Top