skip to Main Content
Vischnaunca Tujetsch, Via Alpsu 62, 7188 Sedrun 081 920 47 80 info@tujetsch.ch

Zona serrada Val Strem muort curdada da greppa

Spazi serrau:
Val Strem, entira costa ost e vest da Plauns Strem entochen sils Bauns
(Punct 1573 – Val dils Calusters – Fantanatschas – Bauns – Baun da Plaunca Gion Giachen – Plaunca Fadal – Vons – punct 1573)

Avis:
1. Suenter il cass da curdada da greppa dils 14 da mars 2016 ella Val Strem vegn spitgau cun ulteriuras curdadas da material.
2. Ei exista prighel acut. Caminar el terren periclitau munta prighel da veta ed ei perquei scumandau!
3. Per donns vid persunas ni beins da material che sedattan sin fundament da nunobservaziun da quest avis, vegn mintga responsabladad renviada.

Sclariment pertuccont la zona serrada:
Telefon 081 920 47 80

Carta zona serrada

 

Back To Top