skip to Main Content
Vischnaunca Tujetsch, Via Alpsu 62, 7188 Sedrun 081 920 47 80 info(at)tujetsch.ch

Serenera

Menader
Gaudenz Flury
Specialist da serenera
T 081 949 18 65
ara@tujetsch.ch

Pensums

 • Menar l’aua tschuffergnada ell’ARA (Canalisaziun)
 • Schubergiar l’aua
  • Tractament mecanic -> dismetter tocca groppa
  • Tractament biologic -> schubergiar l’aua
  • Tractament chemic -> dismetter fosfor
 • Preparaziun dalla dismessa da buglia
 • Survigilonza cundrez mecanic e tecnic
 • Segirada dalla qualitad dall’aua (labor)
 • Survigilonza 365 dis/24 uras (survetsch da pichet)
 • Transmissiun da datas agl Uffeci d’ambient e natira (ANU)

Serenera

Fotis dil labor cun bacterias

Back To Top